OUTROS LIBROS

 

Estes son libros escritos en colaboración con outros autores. 

Terminoloxía e normalización

ISBN: 978-84-16954-79-7

2018. Universidade de Santiago de Compostela

Edición a cargo de Manuel Núñez Singala

Este volume recolle a práctica totalidade dos traballos presentados na XII Xornada Científica Realiter (Rede panlatina de terminoloxía) que tivo lugar en Santiago de Compostela o día 9 de xuño de 2016 e que os seus autores reelaboraron para seren editados. O lector atopará, nas sete linguas da rede, reflexións moi variadas verbo do tema da Xornada que xirou nesta ocasión sobre Terminoloxía e Normalización. Normalización entendida nos dous sentidos que esta palabra posúe en varias linguas románicas, a saber, por un lado a extensión do uso da lingua naqueles contextos en que se considere preciso, e polo outro, á estandarización do corpus das linguas de especialidade. 

Avaliación da competencia do alumnado de 4º da ESO nos idiomas galego e castelán

ISBN: 978-84-9887-393-1

2010. Universidade de Santiago de Compostela

VV.AA.

Este estudo presenta a avaliación comparada da competencia do alumnado de 4º da ESO nos idiomas galego e castelán, e da súa relación con variables sociodemográficas, sociolingüísticas e escolare; unha competencia que se concretou fundamentalmente na capacidade de expresión oral e escrita, e , de xeito complementario, no dominio da gramática e do léxico dos dous códigos.

Lingua e futuro

ISBN: 978-84-8487-181-9

2010. Edicións Laiovento

VV.AA.

Este volume recolle dez artigos ligados entre si polo obxectivo central de ofrecer alternativas actuais á situación da lingua galega na actualidade.

Mergullándose na complexidade da situación sociolingüística actual, as autoras e os autores dos textos que se inclúen nesta obra colectiva achegan as súas interpretacións reparando nos matices e fuxindo de descricións monolíticas e simplistas. O público lector achará, pois, nestas contribucións discursos heteroxéneos que conflúen na necesidade tanto de preservar o galego como lingua propia e principal deste país como de denunciar o asasinato das linguas como máis unha ferramenta de opresión e de dominación.

Niveis de competencia en lingua galega

ISBN 13: 978-84-453-4306-7

ISBN 10: 84-453-4306-8

2006. Xunta de Galicia

VV.AA.

Descrición de habilidades e de contidos adaptados ao Marco europeo común de referencia para as linguas.

Podes descargalo en pdf aquí

Sempre mar

ISBN: 84-607-9145-9

2003. Asociación Cultural Benito Soto

VV.AA.

Relatos contra a burla negra

Longa lingua

ISBN: 84-8302-812-3

2002. Edicións Xerais de Galicia

VV.AA.

Longa lingua xorde dunha proposta que ao tempo é un reto: escribir un relato co que tentar reflectir e intepretar a nosa realidade lingüística. O resultado: 18 narradoras e narradores que, a petición da Mesa pola Normalización Lingüística, poñen nas nosas mans a súa peculiar visión do noso idioma e da súa situacón social, nun volume insólito que demostra unha vez máis que compromiso e literatura poden ir da man axudándonos a entender e interpretar o mundo que nos rodea. Porque, parafraseando a Rilke, a lingua é a auténtica patria dos galegos e galegas.

Minirelatos

Edición non venal

1999. Librería Cartabón. Vigo

VV.AA.

Brevidade. Narración na súa expresión mínima. Reto na concisión. Relato en estado puro. Retrato. Visión persoal do fotógrafo. Cámara. Lectura.

O idioma na Universidade de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-730-1

1998. Universidade de Santiago de Compostela

Maricarme García Ares/Manuel Núñez Singala/Modesto A. Rodríguez Neira/Begoña Varela Vázquez

Traballo de investigación sobre a situación sociolingüística da Universidade de Santiago de Compostela.

A información en galego

ISBN: 84-88553-02-1

1996. Edicións Lea

Helena Goyanes Vilar/Manuel Núñez Singala/Patricia Romero Rodríguez/Miguel Túñez López

Os medios actúan como vehículos e soportes das informacións que se producen no seo dunha colectividade e que son de interese para unha parte ou a totalidade dese grupo, delimitado na práctica pola difusión real da publicación. Nun coherente exercicio de comunicación, non é posible falar á vez dúas linguas o mesmo que non é posible escribir á vez dous idiomas. A práctica do bilingüismo oral ou escrito é unha manifestación de alternancia pero nunca un exercicio simultáneo. Nos xornais ocorre o mesmo. Pódense mesturar frases en castelán e en galego, pero a referencia dominante é unha das dúas. Sen pretender analizar por que é como é o mapa dos medios de comunicación escrita que se publican diariamente en Galicia, o presente traballo quere ser un reflexo da situación actual do idioma nos xornais.

CONECTA COMIGO EN 

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • c-youtube

© 2016 Manuel Núñez Singala